#1

Rövidítések a latin fajnevekben

- Botanikai tudakozó 14.05.2012. 12:37
- Lila Pereszke | 17.132 Hozzászólás

A növények rendszertani besorolása különböző részletességű lehet és speciális kategóriák is használhatók a természetes ill. a kultivált növénytaxonok rendszerezésére.A Botanikai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe 12 alapkategóriát állapított meg:

- világ
- törzs
- osztály
- rend
- család
- tribusz
- nemzetség
- szekció
- szériesz
- faj
- változat
- forma

De ez további alegységekkel növelhető:

- család (familia)
- alcsalád (subfamilia)
- alcsaládág (infrafamilia)
- nemzetségcsoport (tribus)
- alnemzetségcsoport (subtribus)
- nemzetség (genus)
- alnemzetség (subgenus)
- fajcsoport (sectio)
- alfajcsoport (subsectio)
- fajsor (series)
- alfajsor (subseries)
- faj (species)


Példa:

- Magnoliophyta Cronquist & al. (törzs)
- Magnoliophytina Frohne & U.Jensen ex Reveal (altörzs)
- Magnoliopsida Brongn. (osztály)
- Rosidae Takht. (alosztály)
- Rosanae Takht. (öregrend)
- Rosales Perleb (rend)
- Rosineae Rchb. (alrend)
- Rosaceae Adans. (család)
- Rosoideae Arn. (alcsalád)
- Roseae Lam. & DC. (nemzetségcsoport / tribus)
- Rosinae J. Presl. (al-nemzetségcsoport / subtribus)
- Rosa L. (nemzetség / genus)
- Rosa damascena Mill. (faj)


Kultivált taxonok esetében további kategóriák lehetségesek.

- nemzetség (genus)
- alnemzetség (subgenus)
- fajcsoport (sectio)
- alfajcsoport (subsectio)
- fajsor (series)
- alfajsor (subseries)
- fajkomplexum (species complex)
- faj (species)
- alfaj (subspecies)
- rassz (convarietas)
- változatcsoport (provarietas)
- változat (varietas)
- alváltozat(subvarietas)
- forma, alak (forma)
- alforma, alalak (subforma)
- fajta, termesztett fajoknál (cultivar)
- alfajta, termesztett fajoknál (subcultivar)


A kategóriák hierarchikus felépítése nem keverhető, ha nem tudjuk vagy nem akarjuk a pontos kategóriát megnevezni, akkor a "taxon" megnevezést használjuk.


Javítva: 07.10.2012. 13:53 | Fel!

#2

RE: Rövidítések a latin fajnevekben

- Botanikai tudakozó 07.10.2012. 10:53
- Lila Pereszke | 17.132 Hozzászólás

A latin növénynevekben gyakran előforduló rövidítések jelentése.sp. = species = faj

Akkor használatos, ha nem tudjuk, vagy nem fontos a faj neve, elég a nemzetség, pl. Dianthus sp. = valamelyik szegfű faj.


spp. = species (plurale) = fajok

Adott nemzetség több fajára vonatkozik, pl. Dianthus spp. = szegfű fajok


subsp. / ssp. = subspecies = alfaj

Alfaj (egy fajhoz tartozó olyan egyedek csoportja, amelyek elszigetelődtek a faj többi egyedétől és már többé-kevésbé eltérnek azoktól) megnevezésekor használatos, pl. Astragalus vesicarius subsp. albidus


subspp. = subspecies (plurale) = alfajok

Valamely faj alfajainak összefoglaló megnevezésekor, pl. Vicia sativa subspp.


v. / var. = varietas = változat

Valamely faj állandósult (öröklődő) változata, pl. a nagyezerjófű fehér változata: Dictamnus albus var. albus


f. = forma = forma, alak

Általában a vegetatív szerveken bekövetkező változásra utal, pl. valamely faj egy spéci formájú alakjának megnevezésekor: Euphorbia lactea f. cristata = szalagos mutáns növekedési formájú kutyatej.


conf. / cf. = confer = vesd össze

Ha nem biztos a faj neve, pl. Veratrum cf. album, az egy zászpa, ami kísértetiesen hasonlít egy fehér zászpára, de nem 100%, hogy az, (vagy azért nem, mert jelenleg nincs határozható állapotban, vagy azért nem, mert béna volt aki megnézte, vagy azért, mert valami furcsaság van a rajta).


convar. = convarietas = rassz

Alfaj alatti, változat fölötti kategória kultivált fajták esetében, pl. Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. crassa = répa


provar. = provarietas = változatcsoport

Az előzőhöz hasonló, kultivált növények esetében a hasonló kinézetű és hasonló gazdasági hasznosítású rokon fajták gyűjtőneve, pl. Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. crassa provar. altissima = cukorrépa


lus. / l. = lusus = színváltozat

Vírágszínben történő eltérést jelent (ami ált. nem öröklődik), pl. Dactylorhiza incarnata lus. leucantha = hússzínű ujjaskosbor fehér színváltozata.


X = hibrid = keresztezett taxon

Spontán, vagy mesterséges hibrid, létrejöhet pl. különböző alfajok, fajok, fajták vagy nemzetségek között. Két faj közötti hibrid esetén: Mentha x piperita = Mentha aquatica és a M. spicata hibridje (a hibridek nem mindig rendelkeznek külön névvel, akkor csak a két fajnév szerepel x-jellel: Mentha aquatica x spicata, ill. névvel rendelkező állandósult hibridek esetén a x-jel gyakran elhagyható.)
Két külön nemzetségbe tartozó fajok közötti (intergenerikus) hibridek esetében a nemzetségnév elé kerül az X-jel és a két nemzetségnév egybeolvad: X Cupressocyparis leylandii = a Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje.


aff. = affinis = közel álló

Ha az adott faj hasonlít egy másik ismert fajra, de valószínűleg nem azonos vele, hanem esetleg egy teljesen új faj...


agg. = species aggregata = gyűjtőfaj

Nem teljesen tisztázott helyzetű, változékony fajok esetében, ahol sok (ill. nem tisztázott a lehetséges alfajok meghatározása, száma, stb.) pl. Ranunculus auricomus agg. ill. korábban egy fajhoz sorolt, de azóta szétválasztott fajok összefoglalásakor, pl. Scilla bifolia agg.


cult. / cv. = cultivar = fajta

Talán akkor van a legtöbb értelme kiírni, ha látszik, hogy nemesített növényről van szó, de nem ismert a pontos fajtanév, pl. Prunus tenella cv. Ha ismert a pontos, bejegyzett fajtanév, akkor általában elég azt a fajnév után írni (egyszeres idézőjelben, nagy kezdőbetűvel), pl. Prunus tenella 'Kati', ha mégis beleírjuk a cv.-t, akkor az idézőjel elhagyható: P. tenella cv. Kati


s.l. / s. lat. = sensu lato = tágabb értelemben véve

Ha az adott taxonról eltérő besorolások ismertek, akkor tágabb értelmezés alapján vett besorolás, pl. a Polygonum aviculare s. lat. -ba beletartoznak egyéb, attól nehezen elkülöníthető, egyesek szerint korábban P. aviculare-ként besorolt fajok/kisfajok is: P. graminifolium, P. arenastrum, P. rurivagum is.


s.s. / s. str. / s. strict. = sensu stricto = szűkebb értelemben véve

Ha az adott taxonról eltérő besorolások ismertek, akkor szűkebb értelmezés alapján vett besorolás, pl. a Polygonum aviculare s. strict. -ba nem tartoznak bele azok az egyéb, attól nehezen elkülöníthető, egyesek szerint korábban P. aviculare-ként besorolt fajok/kisfajok, amelyeket azóta leválasztottak és külön nevet kaptak: P. graminifolium, P. arenastrum, P. rurivagum. Tehát így az előzőnél szűkebb értelemben vett P. aviculare-ről van szó, hiszen így nem tartozik bele a többi 3 feltételezett faj/ kisfaj.


s. XY = sensu XY = XY értelmezése alapján

Ha az adott taxonról eltérő leírások, besorolások ismertek, akkor bizonyos szerző besorolása alapján értendően, pl. Ulmus minor sensu Stace, az Stace besorolása alapján értendő Ulmus minor.


Javítva: 21.05.2018. 18:32 | Fel!

#3

RE: Rövidítések a latin fajnevekben

- Botanikai tudakozó 07.10.2012. 10:53
- Lila Pereszke | 17.132 Hozzászólás

aut. / auct. = auctor = auktor, szerző

A taxonnév után áll, adott taxont először leíró, publikáló "névadó" botanikus neve ill. nevének hivatalos rövidítése, pl. Juniperus communis L. = Carl von Linné (1707-1778) által leírt közönséges boróka (ezt publikálás évszáma is követheti).
Ha az adott taxon neve később változott, mert pl. átsorolták, vagy az eredeti leíró ismert, de nem publikálta a fajt, stb., akkor az eredeti leíró neve zárójelbe kerül és az új (tényleges) leíró neve kerül mellé, pl. Linaria genistifolia (L.) Mill.AUKTOR HIVATKOZÁSOK

A.... Smith 1970

Smith nevű botanikus volt az első leírója, publikálója A.... nevű taxonnak 1970-ben.


A.... Smith in Jones 1970

Smith publikálta először az A.... nevű taxont, Jones művében 1970-ben.


A.... Smith 1970 ex Jones 1942

Smith publikálta először az A.... nevű taxont 1970-ben, de ezt már korábban Jones is ismerte (használta az elnevezést) 1942-ben, de nem közölt róla érvényes publikációt.


A.... b.... (Smith) 1970 vagy A.... b.... (Smith 1970)

Smith publikálta először az A.... b.... fajnevet 1970-ben, de akkoriban más - mai felfogás szerint nem helytálló - nemzetségbe sorolta a fajt (a neve zárójelbe került).


A.... c.... (Smith) Jones

Smith publikálta először az A... c...., fajt, de akkoriban más - mai felfogás szerint nem helytálló - nemzetségbe sorolta és Jones volt az, aki felülvizsgálta és a korrekt nemzetségbe (A...-ba) sorolta át a fajt. (Az ő neve kerül a korábbi szerző zárójelbe tett neve után).


A.... b.... [Smith]

A.... b.... faj első leírója ismeretlen, de valószínűleg Smith volt.


A.... Smith [1970]

A.... faj publikációjának időpontja bizonytalan, de valószínűleg 1970-ben történt.


A.... Smith 1970 non Jones 1860 nec Brown 1967

A.... nemzetséget Smith írta le 1970-ben és ez nem azonos azokkal a nemzetségekkel, amiket Jones 1860-ban ill. Brown 1967-ben leírt.


A.... b.... Smith 1970 sensu Jones 1977 vagy A.... b.... Smith : Jones vagy A.... b.... : Jones

A.... b.... fajt eredetileg Smith publikálta, de később Jones más értelmezésben használta a nevet.


A.... b.... auct. non Smith 1970 vagy A.... b.... sensu auct. non Smith 1970

A.... b.... faj, de nem abban az értelmezésben, ahogyan azt Smith 1970-ben publikálta, hanem más szerzők értelmezése szerint.


A.... b.... Smith, partim Jones vagy A.... b.... Smith, emend. Jones

A.... b.... fajt eredetileg Smith publikálta , de később Jones helyreigazította, pontosította.


A.... b... Smith et Jones

A.... b... fajt Smith és Jones közösen publikálta.


A.... b... Smith et. al.

A.... b... fajt Smith más szerzőkkel közösen publikálta.


A.... b... Smith f.

Filius- fia / filium-lánya. A.... b... fajt Smith fia (akit szintén Smith-nek hívnak) írta le.


A.... b... hort.

Hortulanorum. A.... b... kertészeti fajta neve általánosan használt, de nem tudni ki volt a szerzője.Forrás: Author, NOPD


Javítva: 03.06.2013. 11:20 | Fel!

#4

RE: Rövidítések a latin fajnevekben

- Botanikai tudakozó 23.06.2016. 12:41
- hakansukur | 182 Hozzászólás

Találtam ilyet :
nom. illeg.
És ha jól néztem ez azt jelenti, hogy jogtalan(?) név. Elvileg angolul illegitimate name.
Akkor kaphatja ezt az utótagot, ha már van az adott fajnak neve, vagy ha a név egy másik fajhoz tartozik.

Fel!Látogatók
2 Fórumtag és 21 Vendég online:
Pacsirtafű, totoro

Fórum statisztikák
A fórumon 15511 topik és 65475 hozzászólás van.
Rekord látogatottság: 147 Felhasználó (27.06.2017. 10:49).